Феєричне видовище, надзвичайної краси.

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом

Снежинки под микроскопом